Søg på badminton i arkiv.dk

Som udgangspunkt søger man i alle arkiver, men det er også muligt at begrænse søgningen til et enkelt eller et udvalg af arkiver. Klik på arkiv.dk og søg på ”Badmintonmuseet” og du finder 17 kildehenvisninger og her kan du bl.a. klikke på Gentoftes jubilæumsskrift der er scannet ind som en søgbar pdf-fil.
En simpel søgning på ”badminton” giver over 2.500 resultater, og arkivernes samlinger består af meget forskelligt materiale: arkivalier, fotografier, tegninger, avisudklip, film- og lydoptagelser og meget mere. Du kan søge i alt materialet under ét eller afgrænse til f.eks. kun at søge efter billeder.

Mere end 2 mio. billeder
I arkiv.dk kan du se oplysninger om flere end to millioner historiske fotografier og en kvart million registrerede arkivalier. Langt de fleste fotos er digitaliserede og kan ses umiddelbart. I februar 2019 åbnede arkiv.dk for at arkiverne kan vise deres digitaliserede papirarkivalier, bøger, artikler mv. Det er dog indtil videre kun en brøkdel af disse, som kan ses på arkiv.dk. Endelig kan du via arkiv.dk få adgang til flere tusinde historiske film- og lydoptagelser og næsten 10.000 digitale kort og tegninger. I alt ligger der over 3,2 mio. registreringer tilgængelig på arkiv.dk, og antallet vokser med 20-25.000 nye registreringer hver eneste måned.
Det meste af materialet er af privat oprindelse, men i nogle arkiver finder man også arkivalier fra kommunale myndigheder og institutioner.

Arkiv.dk kan bruges af både private med interesse i lokal- og slægtshistorie, og af forskere, der har et bredere sigte med historiske undersøgelser. Brug guiden ”Hjælp til søgning”, hvis du skal have hjælp til søgning.

Skriv en kommentar