Videointerviews med danske badmintonledere

Badmintonmuseet har produceret en række interviews med ledere der på hver sin måde har spillet en stor rolle i udviklingen af badmintonsporten i Danmark. Her kan du møde de frivillige ledere på alle planer i Badminton Danmark.

Jens Dall-Hansen blev i 2010 valgt til posten som næstformand i Badminton Danmark og har siddet i forbundets bestyrelse siden 1992.

Jens Dall-Hansen startede som 14-årig som ungdomsleder i Bredballe I.F. og har både været ungdomsformand, spilleudvalgsformand og formand. Samtidig har Jens Dall-Hansen fungeret som træner og instruktør i Badminton Danmark og i en lang række foreninger og badmintonklubber i Trekants-området, bl.a. i Bredballe, Erritsø, Grindsted og Ikast.

Jens Dall-Hansen blev valgt til Jyllands Badminton Kreds bestyrelse og været formand siden 1992, og var tovholder på den organisatoriske ændring, hvor Jylland i stedet for en opdeling i én kreds og 4 distrikter, fremover blev organiseret i 3 kredse. Han har siden ændringerne i 2002 været formand for Badminton Midtjylland.

Peter Kjærgaard, direktør for Holstebro Rejsecenter, har siden 1984 været en vigtig baggrundsfigur, når danske spillere skulle til turneringer rundt på kloden.
Masser af danske badmintonfans har også mødt ham på den ene eller anden måde.
Produceret af Ole Jacobsen

Ole Jacobsen, badmintonleder, træner, instruktør og initiativtager og formand for Badmintonmuseet, fortæller her om tankerne og ideen med at oprette Badmintonmuseet.
Produceret af Lars Jørgen Andersen og Per Dabelsteen fra Badmintonmuseet.

John Hansen, eller Mr. Badminton eller blot Mr. John, døde onsdag den 17. januar 2018, dagen før sin 76 års fødselsdag. John var i mere end 40 år kendt Worldwide som badmintonleder, og har sat sit helt eget aftryk såvel nationalt som internationalt. John Hansen kom fra Odense Badminton Klub.
Produceret af  Lars Jørgen Andersen og Per Dabelsteen den 4. august 2017, ét år før end John Hansen kunne fejre 50 års jubilæum som leder i Badminton Danmark.

Erik Sørensen og Karl Chr. Thomsen har begge i en meget lang årrække ledet og præget udviklingen i sønderjysk badminton. Karl Chr. (Kalle) som formand og Erik som sekretær. De to ledere valgte begge at forlade kredsarbejdet ved kredsens årsmøde i 2020.

Produceret af Ole Jacobsen fra Badmintonmuseet.