Teamet bag Badmintonmuseet

Fra venstre: Søren Langhorn, Poul E. Christensen, Per Dabelsteen, Ole Jacobsen, Lars Jørgen Andersen og Torsten Berg. Foto: Astrid Marie Berg.

Kontakt arbejdsgruppen bag Badmintonmuseet:

Ole Jacobsen, udvalgsformand, olejacobsen@sport.dk

Poul E. Christensen, økonomi og indhold, p.e.chr@stofanet.dk

Torsten Berg, indhold, torstenberg48@gmail.com

Lars Jørgen Andersen, indhold, kirstenprice@mail.tele.dk

Per Dabelsteen, indhold, per.dabelsteen@gmail.com

Søren Langhorn, indhold og grafik, langhorn@hbc-badminton.dk

John Thrane, indhold og webmaster, john.thrane@outlook.dk

Badminton Danmarks og DGI Badmintons fælles repræsentantskabsmøde, lørdag den 13. juni 2020 på Scandic Hotel Vejle.

Badmintonmuseet bliver et fast udvalg under Badminton Danmark.