Teamet bag Badmintonmuseet

Fra venstre: Gert Hansen, Søren Langhorn, Per Dabelsteen, Ole Jacobsen, Lars Jørgen Andersen, Nina Vedsø og Torsten Berg. Foto: BadMus.

Kontakt arbejdsgruppen bag Badmintonmuseet:

Ole Jacobsen, udvalgsformand, oleesb@outlook.dk

Nina Vedsø, økonomi og indhold, nvbadmu@yahoo.com

Torsten Berg, indhold, torstenberg48@gmail.com

Lars Jørgen Andersen, indhold, kirstenprice@mail.tele.dk

Per Dabelsteen, indhold, per.dabelsteen@gmail.com

Søren Langhorn, indhold og grafik, langhorn@hbc-badminton.dk

Gert Hansen, indhold, gertfrodehansen@outlook.dk

John Thrane, indhold og webmaster, john.thrane@outlook.dk

Badminton Danmarks og DGI Badmintons fælles repræsentantskabsmøde, lørdag den 13. juni 2020 på Scandic Hotel Vejle.

Badmintonmuseet bliver et fast udvalg under Badminton Danmark.